Programs

Manner Mobile App គឺជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នក

សូមលោក លោកស្រី និងអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់មេត្តាទាញយក Manner Mobile App ជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះពីចម្ងាយ និងអនុវត្តន៍ការបង្រៀន និងរៀនឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់។NGS MANNER ជាសាលាឯកជនដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា បានបំពាក់កម្មវិធីសិក្សាទំនើប STEM ជាមួយប្រព័ន្ធអប់រំឌីជីថល ស្របតាម បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្មអប់រំ ៤.០ នៃយុគសម័យសតវត្សរ៍ទី២១ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីសាលា NGS វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទាំងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគុណភាពសិក្សា និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាដើម។ល។ បញ្ជាក់៖ – ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី១២ តាមរយៈ Link: https://mannerenrollment.auxswot.com/auth/enrollment និង Manner Mobile App។ – វគ្គសិក្សាបំប៉ន១ខែ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ – កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន នៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានលម្អិត៖ សូមទំនាក់ទំនងអស័យដ្ឋានអគារ91C ផ្លូវ 99B ភូមិបឹងសាឡង សង្កាត់ឫស្សីកែវ

កម្មវិធីសិក្សា Character and Citizenship Education

សាលាអន្តរជាតិមែនន័របានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងភាពជាពលរដ្ឋល្អ (Character and Citizenship Education) ជាកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានឱ្យតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាដ៏សំខាន់នេះយ៉ាងខ្លាំង និងបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទាំងសាលារដ្ឋ និងឯកជន។កម្មវិធីសិក្សា Character and Citizenship Education បានបណ្តុះបំណិនយ៉ាងច្រើនដល់កុមារ គឺ- ការគោរព/ប្រណិប័តន៍ (Respect)- ការទទួលខុសត្រូវ (Responsibilities)- ការយកចិត្តទុកដាក់ (Care)- គុណតម្លៃ (Values)- សុចរិតភាព (Integrity)- អត់ធ្មត់ (Resilience)- ចេះរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃ (Harmony)សាលាអន្តរជាតិមែនន័រនឹងបណ្តុះកុមារឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ ឆ្លាតវៃ និងពូកែពិតប្រាកដ!ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការសិក្សា សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកសាលាអន្តរជាតិមែនន័ររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

Happy International Children’s Day

អបអរសាទរខួបលើកទី៧២ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា!យើងរួមគ្នាបន្តវិនិយោគកុមារនៅថ្ងៃនេះ នឹងបង្កើតបានធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញប្រកបដោយសក្តានុពលនាពេលអនាគតសំដៅធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។សូមប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញ លុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារ និងអំពើរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពមកលើកុមារ។សាលាអន្តរជាតិមែនន័របណ្តុះកុមារឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ និងពូកែពិតប្រាកដ!Happy 72th Celebration of International Children’s Day!We together, invest in our children today for the sake of tomorrow which they will become valuable human resource with skills and potential that contributes to the sustainable development in Cambodia. Let us commit to promote Children’s Rights so that they

Soft Skills

Education is dominated by discussion of the hard sciences these days, with great emphasis placed on knowledge instruction. This has left teachers of other subjects, such as art or history, feeling a little left out of the conversation surrounding how to adequately prepare students for future careers. However, even less discussed are the soft skills

International Program

Cambridge Global English Chinese Language

National Program

In recent years, the Ministry of Education, Youths and Sports, Cambodia as provided an enabling environment for all level of educational development and growth with a competitive basics. Private schools both national and international standards have been emerged very fast and some schools are applying international curriculum through franchise scheme and some school’s development their

Life Skills

The term ‘Life Skills’ alludes to the skills you need to make the most out of life. Any ability that is helpful in your life can be viewed as a life expertise. Tying your shoe bands, swimming, driving a vehicle and utilizing a PC are, for a great many people, valuable life skills. Extensively, the